Izvozna karta

Povratak

Odabir karte
najveći izvoz najmanji izvoz
1 Vrijednost robnog izvoza iz Republike Hrvatske u dotičnu zemlju.
Izvor: Državni zavod za statistiku

slobodna trgovina manje slobodna trgovina
2 Trgovinski sporazumi Europske unije s pojedinim državama ili skupinom njih sadržavaju odredbe koje olakšavaju pristup hrvatskih izvoznika dotičnim tržištima, kao što su: smanjenje ili ukidanje carina i kvota, dozvola za sudjelovanje na javnim natječajima ili smanjenje administrativnih barijera. Tekstovi pojedinih sporazuma mogu se naći na stranicama Europske komisije te Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.
Izvor: Europska komisija

najmanji rizik najveći rizik
3 OECD Country Risk klasifikacija rizičnosti zemalja ima za svrhu definirati minimalnu premiju za transakcije koje podržava OECD. Rizik zemlje obuhvaća rizik transfera i konverzije te slučajeve 'force majeure' (npr. rat, izvlaštenje, prirodne nepogode i sl.). Kategorija 1 označava najmanje rizične zemlje, kategorija 7 najrizičnije, a kategorija 8 zemlje koje nisu obrađene ili klasificirane.
Izvor: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

lako poslovanje manje lako poslovanje
4 'Doing Business' je godišnje izvješće Svjetske banke koje ocjenjuje lakoću poslovanja u 10 tematskih područja. Na prvom mjestu ljestvice se nalazi najuspještnije, a na 190. najmanje uspješno gospodarstvo. Od 16.9.2021. Svjetska banka je prestala sa izdavanjem Doing Business Report-a. Trenutno se radi na novoj izradi pristupa mjerenju parametara – 'Business Ready (B-Ready).
Izvor: Svjetska banka


Odabirom zemlje prikazati će se 4 pokazatelja izvoznog odnosa Hrvatske s odabranom zemljom.

1Hrvatski izvoz
2Trgovinski sporazumi
3OECD
4Doing business

Naslov pokazatelja koji se trenutno prikazuje na mapi podvučen je. Klikom na pokazatelj prikazuje se odgovarajuća mapa.
1
2
3
4
Napomena: Ova karta i prateće informacije ničime ne prejudiricaju status ili suverenost bilo kojeg teritorija, položaj međunarodnih granica ili imena zemalja ili teritorija